Rozhovory s odborníky

Videorozhovor s Mgr. Ondřejem Danielem, Ph.D. 

(30.8.2021)