O nás

O nás

Volné sdružení badatelů Czech Metal Studies se věnuje studiu metalové kultury z perspektivy sociálních a humanitních věd.

Kontakt: miroslav.vrzal@mail.muni.cz

Vznik CMS lze datovat do roku 2017 v souvislosti s konferencí “Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře”, která se konala na závěr stejnojmenného kurzu vyučovaného Miroslavem Vrzalem na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. CMS pak byly definitivně vyhlášeny na další odborné konferenci o metalu “Metal, náboženství a spiritualita”, která se konala o rok později na stejném místě. V roce 2019 se CMS organizačně podílelo na konferenci “Metal, okultura, umění”, po níž následovala konference “Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu”, která vzhledem k pandemické situaci s COVID-19 proběhla online. V roce 2021 byla již opět fyzicky uspořádána “V. česká odborná konference o metalu: Gender, scény, identity”. CMS rovněž iniciovalo vznik mezinárodní sítě badatelů Metal Studies in Central and Eastern Europe (MSCEE) a pod Ústavem religionistiky FF MU v roce 2021 uspořádalo první online workshop MSCEE, kde vystoupil jako klíčový řečník Karl Spracklen jakožto jedna z čelních postav metal studies a spoluzakladatel International Society for Metal Music Studies a odborného časopisu Metal Music Studies.

CMS pak stojí za publikací speciálního čísla religionistického časopisu Sacra 2/2017, které je zaměřeno na téma “Metal a satanismus” a obsahuje i některé přepracované příspěvky z prvních českých odborných konferencí o metalu.

 

Celé číslo je dostupné online zde.

 CMS si klade tyto cíle:

  • vytvářet badatelskou produkci na poli akademického studia metalu
  • navazovat spolupráci s odborníky z metal studies a studia hudebních subkultur a populární kultury doma i v zahraničí
  • provozovat web czechmetalstudies.com, kde bude také vytvořen dosavadní přehled české odborné bibliografie k metalu
  • provozovat Youtube kanál Czech Metal Studies Czech Metal Studies – YouTube
  • provozovat veřejnou FB skupinu Czech Metal Studies Czech Metal Studies | Facebook
  • realizovat rozhovory s odborníky z oblasti metal studies a studia hudebních subkultur a populární kultury a také s představiteli metalové kultury samotné
  • podílet se organizačně na dalších českých či mezinárodních odborných konferencích o metalu a případně organizovat i další akce související s metalem

Historii a vývoj CMS popisuje detailněji článek Czech Metal Studies: 5 let studia metalu (a náboženství)“, který vyšel na Náboženském infoservisu religionistického časopisu Dingir, a který můžete najít zde.

O pozadí vzniku Czech Metal Studies, ale i osobní cestě k výzkumu metalu na vysoké škole se také můžete dočíst v rozhovoru s Miroslavem Vrzalem “Metal může být z hlediska vědy velmi pestrý. Czech Metal Studies jsou toho důkazem” na Rocksound.cz, který je dostupný zde.

Ohledně cílů a směřování můžete také shlédnout příspěvek “České metal studies: Přehled, výzvy perspektivy II” z V. české odborné konference o metalu: Scény, gender, identity, který je dostupný online zde.