Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

bakalársky student

V súčasnosti je študentom bakalárskeho stupňa na Ústave religionistiky. Medzi jeho odborné záujmy patria východné náboženské tradície (špecificky buddhizmus), moderná a hlavne metalová hudba a jej subkultúra. Zároveň je tiež členom viacerých rockových a metalových hudobných telies.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

 • Kaplan, L. (2020). Aspekty východných náboženských tradícií v metalovej hudbe a subkultúre: Príklad Cult of Fire. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu, (online), 23. 9. 2020.

Nezávislá badatelka

Novinářka (Deník, Rock&Pop, Ostravan.cz)

Vystudovala bakalářský obor na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a magisterský dvouobor sociologie a muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během vysoké školy psala pro různá média, což určilo její další profesní cestu. Pracuje jako novinářka pro Moravskoslezský deník, v časopise Rock&Pop se zabývá především vlastními hudebními tématy, na webu Ostravan.cz se věnovala multižánrové hudební publicistice v rámci ostravského regionu. Zabývá se problematikou subkultur a snaží se hledat netradiční témata související s tvrdou hudbou. Ve volném čase se s ní můžete nejčastěji srazit na beskydských kopcích, ráda čte a mimo volnočasové psaní i maluje.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

 • Stašová, G. (2020). Český metalový fanoušek a jeho postoj k hudbě a subkultuře. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. Česká odborná konference o metalu, 23. 9. 2020.

Diplomová práce:

Stašová, G. (2017). Sociologie metalové hudby: Metalový posluchač v kontextu subkultury a vkusu. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra Muzikologie.

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Členka Czech Metal Studies, studentka a redaktorka

Mezi její odborné zájmy patří  alternativní spirituality (především satanismus) a akademické studium metalové hudby a subkultury. Je zároveň redaktorkou českého rockového magazínu Spark.

Odborné publikace k metalu:

 • Vašková, D. (2017). Satanistické prvky u skupiny Ghost. Sacra, 15(2), 89-101. Link

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

 • Vašková, D. (2018). Religionistka ve Sparku. Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.
 • Vašková, D. (2017). Ghost: Klíč k modernímu satanskému metalu. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, studentská konference, Brno, 14. června 2017.

Bakalářská práce:

 • Vašková, D. (2018). Satanismus v populární kultuře: Případová studie metalové skupiny Ghost. Masarykova univerzita, Ústav religionistiky.

Nezávislá badatelka

Redaktorka webzinu Metal Forever & Metal Man

Vystudovala Skandinávská studia. Mezi její zájmy patří novodobé pohanství se zaměřením na Ásatrú, neofolková a blackmetalová hudba stejně jako společnost spojená s těmito proudy.

Odborné publikace k metalu:

 • Lantorová, P. (2017). Raný norský black metal a jeho ideologie: Satanismus z perspektivy účastníků druhé vlny black metalu. Sacra, 15(2), 50-61. Link.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

 • Lantorová, P. (2018). Antifa a black metal: Analýza aktivit hnutí Antifa vůči blackmetalovým kapelám v ČR. Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. června 2018.
 • Lantorová, P. (2017). Raný norský black metal a jeho ideologie: Satanismus z perspektivy účastníků druhé vlny black metalu. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, Brno, 14. června 2017.

Vedoucí Czech Metal Studies

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Miroslav Vrzal vystudoval informační systémy na Vysokém učení technickém v Brně, sociologii na Fakultě sociálních studií a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také v roce 2019 úspěšně absolvoval Ph.D. program. Následně pracoval jako výzkumník na grantových projektech v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze a na Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity v Brně, kde působí i v současnosti. Mezi jeho odborné zájmy patří náboženství a (post)moderní společnost, sekularizace, post-sekularita, sociologie vědy, náboženská situace v ČR, nová náboženská hnutí a alternativní spirituality (především pak satanismus a pohanství) a hudební subkultury se zaměřením na akademické studium metalové hudby a subkultury/scény.

Odborné publikace k metalu:

 • Vrzal, M. (2020). Okultní obrat v black metalu: Temná spiritualita a resakralizace v extrémním metalu. Dingir: Časopis o současné náboženské scéně, 22(2), 59-62. Link.
 • Vrzal, M. (2017). Metal a akademické studium náboženství aneb proč by se religionistika měla o metal zajímat, se zaměřením na téma metal a satanismus. Sacra, 15(2), 7-32. Link.
 • Vrzal, M. & Řezníček, D. (2017). Impaled Northern Moonforest: Konstrukce -parodické blackmetalové identity. Sacra, 15(2), 62-88. Link.
 • Vrzal, M. (2017). Pagan Terror: The Role of Pagan Ideology in Church Burnings and the 1990s Norwegian Black Metal Subculture. Pomegranate: The International Journal Of Pagan Studies, 19(2), 173-204. Link.
 • Vrzal, M. (2015). Okultní aspekty v metalové hudbě: Od hororového stylu k temné spiritualitě. Sacra, 13(2), 7-29. Link.
 • Vrzal, M. (2009). „Satan, Ódin, Hitler“: Spojení satanismu, pohanství a ultrapravicové ideologie v black metalové subkultuře. Sacra, 7(1), 5-24. Link.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

 • Vrzal, M. (2021). Satanismus u českých blackmetalových skupin Törr, Root, Master’s Hammer na přelomu 80. a 90. let. Mládež, populární hudba a třída v časech postsocialistické změny, Olomouc a Zoom, 18. 6. 2021.
 • Vrzal, M. (2020). Pálit, nebo nepálit? Percepce pálení kostelů u blackmetalistů v Česku: Malá kvalitativní sonda. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu, (online), 23. 9. 2020.
 • Vrzal, M. (2020). Satan, Drugs and Black Metal. Religious Drugs: I. International Workshop, Brno, 28.-29. 2. 2020.
 • Vrzal, M. (2019). Umění pěsti v tváři Boží: Interpretace antikřesťanského diskurzu v black metalu. Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
 • Vrzal, M. (2018). Occult Turn in Czech Black Metal? Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism, Brno, 6-7 June 2018.
 • Vrzal, M. (2018). České metal studies: Přehled, výzvy, perspektivy. Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.
 • Vrzal, M. (2018). Opera in Extreme Metal: Integration of Symphonic and Opera Elements as a Support for Occult Discourse. Salzburg Easter School 2018: The Changing Aesthetic of Innovation, Salzburg, 19-23 March 2018.
 • Vrzal, M. (2017). Dark spirituality and black metal: “Religionization” as a new way of transgression in extreme metal. Olomoucká religionistická konference, 2. ročník, Olomouc, 20.-21. 9. 2017.
 • Vrzal, M. (2017). Metal a akademické studium náboženství aneb proč by se religionistika měla o metal zajímat. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, studentská konference, Brno, 14. června 2017.
 • Vrzal, M. (2016). Pagan terrorism? Pagan motives for church burnings in the early 90s Norwegian black metal subculture. Paganism and Politics: Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe, Brno, 3-4 June 2016.
 • Vrzal, M. (2014). Pagan Metal Warrior: Construction of Male Gender in Pagan and Folk Metal Music. Gender in Neopagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, Krakow, 7-9 March 2014.
 • Vrzal, M. (2009). Satan, Ódin, Hitler: Spojení satanismu, pohanství a ultrapravicové ideologie v black metalové subkultuře. Študentská vedecká konferencia, Modra, 18.-20. května 2009.

Diplomová práce:

 • Vrzal, M. (2011). Satanismus v black metalu. Masarykova univerzita, Ústav religionistiky.

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Doktorand

Medzi jeho odborné záujmy patria vizuálne štúdiá, západný ezoterizmus a kognitívny výskum s dôrazom na kultúru a umenie.

Konferenční príspevky vzťahujúce sa k metalu:  

 • Kapcár, A. (2019). Odvrátená strana krásy: Estetika smrti vo vizuálnom prejave Treha Sektori, Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
 • Kapcár, A. (2018). Počiatky, vývoj a postavenie metalovej hudby v Gruzínsku,  Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.

Popularizačno-vedecké články o metale:

 • Kapcár, A. (2018). Počiatky, vývoj a postavenie extrémnej metalovej hudby v Gruzínsku. Sacra, 16(2), 26-46. Link.