Metal, náboženství a spiritualita, 12. 6. 2018, Brno

Konference byla pořádána na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Anotace:

Konference se zaměří na vzájemný vztah náboženství a spirituality na straně jedné a metalové hudby a subkultury na straně druhé. Jejím cílem je postihnout prolínání obou sfér lidské činnosti v celé jeho šíři, a proto do sebe pojme jak názory nábožensky či spirituálně aktivních jedinců a organizací na metal a inkorporaci prvků hudby a subkultury do duchovního života, tak přítomnost náboženských či spirituálních témat a diskuze o nich v hudbě a subkultuře samotné.

Samotná konference je pojata jako interdisciplinární a je otevřena různým příspěvkům z oblasti religionistiky, antropologie, sociologie, mediálních studií, politologie, muzikologie, estetiky či jiných oborů. Z hlediska publika je otevřena rovněž i účastníkům metalové subkultury a širší veřejnosti. Naším záměrem je rovněž vytvoření platformy pro studium metalové hudby a subkultury (metal studies) v českém a slovenském akademickém prostředí.

Oficiální web

FB stránky

Reportáže z konference:

Religionistiký časopis Sacra

Rockový magazín Spark

Magazín Metal Forever & Metal Man

Fotografie:

Další fotografie z konference můžete nalézt na:

Album 1

Album 2

Program konference:

 • 10:00–10:15 Zahájení konference
 • 10:15–11:00 Hlavní přednáška: Výzkum subkultur mládeže v kontextu sociologických škol: metal jako náboženství? – PhDr. Mgr. Josef Smolík, LL.M., Ph.D., MBA (Ústav sociálního rozvoje (FRRMS), Mendelova univerzita v Brně)
 • 11:00–11:15 Přestávka
 • 11:15–11:45 České metal studies: přehled, výzvy, perspektivy – Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal (FF MU, Ústav religionistiky)
 • 11:45–12:15 Hrajeme si s ezokýčem: O některých aspektech československého pohanského metalu – Bc. Michal Puchovský a Mgr. Ondřej Krajtl (FF MU, Ústav religionistiky a FF MU, Seminář estetiky)
 • 12:15–12:45 Antifa a black metal: Analýza aktivit hnutí Antifa vůči blackmetalovým kapelám v ČR – Mgr. Petra Lantorová (nezávislá badatelka)
 • 12:45–13:30 Obědová pauza
 • 13:30–14:00 Krishnacore a veganští oddaní Kršny (ZRUŠENO) – Bc. Olga Čejková (FF MU, Ústav religionistiky / Sociofaktor s.r.o.)
 • 14:00–14:30 Motivy baltské mytologie v písních litevských metalových skupin – Aneta Fidrichová (FF MU, Ústav jazykovědy a baltistiky)
 • 14:30–15:00 Post-metal ako transformácia náboženskej skúsenosti – sémantika post-metalovej výrazovosti – Mgr. Radoslav Lakoštík (UKF Nitra FF, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie)
 • 15:00–15:15 Přestávka
 • 15:15–15:45 Church of Ra – Colin H. van Eeckhout a spiritualita bolesti – Bc. Jana Nenadalová (FF MU, Ústav religionistiky)
 • 15:45–16:15 Počiatky, vývoj a postavenie metalovej hudby v Gruzínsku – Ing. Mgr. et Mgr. Andrej Kapcár (FF MU, Ústav religionistiky / Ústav archeologie a muzeologie)
 • 16:15–16:45 Religionistka ve Sparku: Metal, náboženství a spiritualita z perspektivy metalových muzikantů – Daniela Vašková (FF MU, Ústav religionistiky)
 • 16:45–17:00 Přestávka
 • 17:00–18:00 Diskuze s představitelem časopisu Spark a zástupci brněnské metalové skupiny Root v čele s Jiřím “Big Boss” Valterem
 • 18:00–18:15 Ukončení conference
 • 18:30–??:?? Neformální posezení v rockovém klubu M13

Abstrakty příspěvků:

Fidrichová, Aneta

(Masarykova univerzita, Ústav jazykovědy a baltistiky)

Motivy baltské mytologie v písních litevských metalových skupin

Zmapujeme-li metalovou scénu na území Litvy, neunikne nám relativně bohaté zastoupení subžánru pagan metal, jenž se zaměřuje primárně na tematiku spojenou s předkřesťanským kultem a čerpá z dané mytologie. Mezi hlavní představitele žánru v Litvě, kteří ve svém repertoáru pracují s původním baltským náboženstvím, náleží skupiny Poccolus, Obtest, Ha Lela, Andaja a Juodvarnis. Příspěvek si klade za cíl poskytnout systematizovaný přehled prvků baltské mytologie v textech těchto skupin a zamýšlí se nad jejich interpretací v metalové hudbě, a to na základě porovnání s jejich ukotvením v původním mytologickém systému.

Kapcár, Andrej

(Masarykova univerzita, Ústav religionistiky)

Počiatky, vývoj a postavenie metalovej hudby v Gruzínsku

Postavenie metalovej hudby, či metalovej scény celkovo je v európskom, alebo americkom prostredí pevne etablované. Pomerne odlišnú situáciu môžeme však nájsť v oblasti Kaukazu, kde aj napriek kultúrnemu a spoločenskému pokroku posledných desaťročí metalová hudba ostáva stále okrajovou záležitosťou. Veľkú „zásluhu“ na tejto skutočnosti má ako ortodoxná viera obyvateľstva, tak aj priama intervencia cirkevných autorít. V mojom príspevku sa na príklade gruzínskej hudobnej scény budem bližšie venovať tomuto fenoménu, histórii a kultúrnym dôvodom tejto segregácie, ako aj pohľadu a názorom členov vybraných lokálnych kapiel.

Lakoštík, Radoslav

(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie)

Post-metal ako transformácia náboženskej skúsenosti – sémantika post-metalovej výrazovosti

Subverzívna povaha subžánru post-metal prináša do diskurzu o (nielen) metalovej hudbe nové otázky a podnety. Na príklade interpretačných postrehov sa pokúsime poukázať na (ne)hudobné výrazové kvality pomocou ktorých sa transformuje význam náboženskej skúsenosti v desakralizovanom priestore okrajovej subkultúry. Metodológiou bude nitrianska recepčná hudobná estetika a to konkrétne jej verbálna interpretácia hudby.

Lantorová, Petra

(nezávislá badatelka)

Antifa a black metal: Analýza aktivit hnutí Antifa vůči blackmetalovým kapelám v ČR

Hnutí Antifa se v České republice (stejně jako ve světě) snaží o zákazy nebo alespoň o narušení živých vystoupení blackmetalových kapel, které hnutí podezírá z propagování neonacismu, přičemž nejčastěji jeho útoky směřují proti kapelám Inferno, Silva Nigra a Sekhmet. Posledním takovým incidentem se stala akce pořádaná 1. dubna 2018 v pražském klubu Nová Chmelnice. Příspěvek se bude soustředit na Antifou předložená odůvodnění, která slouží jako podklad k pokusům o zrušení akcí, a bude diskutovat jejich závažnost, aktuálnost a relevantnost. Vedle toho poukáži na jednání hnutí při střetu s příslušníky blackmetalové scény v terénu.

Nenadalová, Jana

(Masarykova univerzita, Ústav religionistiky)

Church of Ra – Colin H. van Eeckhout a spiritualita bolesti

Colin H. van Eeckhout je belgický zpěvák, textař a jeden ze zakladatelů belgického hudebního kolektivu (a kultu) Church of Ra. V příspěvku se blíže zaměřím na Colinovu post-metalovou kapelu Amenra, skrze jejíž hudbu, symboliku i rituální performance (jejímž nejvýraznějším projevem je zavěšování se na háky během koncertů) se zpěvák snaží tlumočit svůj vlastní prožitek bolesti, která pramení z života jako takového a kterou on sám i ostatní členové CoR chápou jako vážné spirituální téma. V příspěvku se dále pokusím zmapovat Colinovu osobní spiritualitu a její provázanost s širším kontextem hudby kolektivu CoR, a to i s přihlédnutím k tzv. modern primitive movement, hnutí, jež sakralizovalo prožitek bolesti a jehož sympatizanti provádí extrémní rituály mj. kvůli dosažení stavu transcendence.

Puchovský, Michal a Krajtl, Ondřej

(Masarykova univerzita Ústav religionistiky a Masarykova univerzita, Seminář estetiky)

Hrajeme si s ezokýčem: O některých aspektech československého pohanského metalu

V diskusních fórech o metalové pohanské hudbě se často objevuje negativní kritika části produkce s tím, že jde o hudbu komerční, tedy vznikající primárně za účelem zisku. Jsme přesvědčeni, že toto rozlišovací kritérium je z analytického hlediska bezcenné, neměřitelné, neověřitelné. Není však pochyb o tom, že v rámci daného hudebního proudu lze rozlišit kvalitativně velmi odlišná díla. Navrhujeme proto nahradit neurčitý pojem “komerční tvorby” termínem “ezokýč”, který vychází z analyticko-estetické teorie kýče Tomáše Kulky. Na příkladech z československé pohanské metalové scény se pokusíme ukázat, že ezokýč je vhodným nástrojem pro identifikaci obsahově vyprázdněných děl, které jsou charakteristické nikoliv hodnotou ekonomickou, kreativní nebo spirituální, ale především estetickou.

Smolík, Josef

(Mendelova univerzita v Brně, Ústav sociálního rozvoje)

Výzkum subkultur mládeže v kontextu sociologických škol: Metal jako náboženství

Přednáška bude diskutovat základní termíny (subkultura, identita, autenticita), které se vztahují k metalové subkultuře. Představeny budou vybrané sociologické školy, které se věnovaly a věnují výzkumům subkultur mládeže, diskutovány budou také základní atributy metalová subkultury a jednotlivé metalové subžánry. V závěru budou diskutovány i vybrané podobnosti mezi metalovou hudbou a náboženstvím.

Vašková, Daniela

(Masarykova univerzita, Ústav religionistiky)

Religionistka ve Sparku: Metal, náboženství a spiritualita z perspektivy metalových muzikantů

Metalová hudba disponuje obrovských množstvím náboženských, ezoterických a okultních témat, která prostupují téměř všemi rovinami metalové subkultury. Muzikanti se často inspirují převážně „temnějšími“ spirituálními směry, tradicemi anebo filozofiemi jako např. různé formy pohanství, satanismus, okultismus apod.  Tématem mé prezentace bude vzájemný vztah metalové hudby a subkultury s těmito temnými spiritualitami. Bude mě zajímat, jakým způsobem vidí spirituality samotní autoři a členové metalových skupin, a jak s náboženskými tématy a spiritualitami pracují v rámci své tvorby i osobního přesvědčení, které právě často skrze hudbu a texty vyjadřují. Čerpat přitom budu ze svých vlastních rozhovorů se skupinami jako např. Dimmu Borgir nebo Therion, se kterými jsem měla možnost mluvit díky práci redaktorky v rockovém časopise Spark.

Vrzal, Miroslav

(Masarykova univerzita, Ústav religionistiky)

České metal studies: Přehled, výzvy, perspektivy

Metal studies zažívají v současnosti zejména v západní Evropě velký rozmach, který začíná postupně rezonovat i v ČR. Příspěvek se bude zabývat stavem českého sociálně-vědného bádání o metalu a také jeho dalším výhledem. V první části bude krátce představen přehled dosavadních odborných textů věnovaných metalu v ČR. V druhé části příspěvku budou diskutovány současné výzvy pro akademické studium metalu v ČR, přičemž bude také představeno nově vznikající sdružení badatelů, kteří se akademickému studiu metalu chtějí v ČR programově věnovat, Czech Metal Studies.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Zaměřuje se na antropologické studium současné západní magie a esoterismu a jejich propojení s hudebními scénami metalu a ambientu.

Odborné publikace k metalu:

 • Mokrý, M. (2016). Kontrakulturní tvorba Thursatrú: Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu. Sacra, 14(2), 18-36. Link.
 • Mokrý, M. (2017). Recenze knihy Introvigne, M. (2016). Satanism: A Social History. Leiden: Brill, 668 s. Sacra, 15(2), 117-120.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

 • Mokrý, M. (2020). „Záblesk na severní obloze“: Black metal coby vzpoura proti liberální společnosti v díle esoterika Sebastiána Jahiče. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu, (online), 23. 9. 2020.
 • Mokrý, M. (2019). „Romersk Katolsk svartmetall“: Reverorum ib Malacht a římský katolicismus mezi transgresivním subkulturním kapitálem a esoterickou exotickou jinakostí. Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
 • Mokrý, M. (2017). Kontrakulturní tvorba Thursatrú: Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, studentská konference, Brno, 14. 6. 2017.
 • Mokrý, M. (2017). Animal Sacrifice in Chaos-gnosticism: Return to Tradition? Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism, Brno, 6.–7. 6. 2018.

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Členka Czech Metal Studies, studentka a redaktorka

Mezi její odborné zájmy patří  alternativní spirituality (především satanismus) a akademické studium metalové hudby a subkultury. Je zároveň redaktorkou českého rockového magazínu Spark.

Odborné publikace k metalu:

 • Vašková, D. (2017). Satanistické prvky u skupiny Ghost. Sacra, 15(2), 89-101. Link

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

 • Vašková, D. (2018). Religionistka ve Sparku. Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.
 • Vašková, D. (2017). Ghost: Klíč k modernímu satanskému metalu. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, studentská konference, Brno, 14. června 2017.

Bakalářská práce:

 • Vašková, D. (2018). Satanismus v populární kultuře: Případová studie metalové skupiny Ghost. Masarykova univerzita, Ústav religionistiky.

Nezávislá badatelka

Redaktorka webzinu Metal Forever & Metal Man

Vystudovala Skandinávská studia. Mezi její zájmy patří novodobé pohanství se zaměřením na Ásatrú, neofolková a blackmetalová hudba stejně jako společnost spojená s těmito proudy.

Odborné publikace k metalu:

 • Lantorová, P. (2017). Raný norský black metal a jeho ideologie: Satanismus z perspektivy účastníků druhé vlny black metalu. Sacra, 15(2), 50-61. Link.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

 • Lantorová, P. (2018). Antifa a black metal: Analýza aktivit hnutí Antifa vůči blackmetalovým kapelám v ČR. Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. června 2018.
 • Lantorová, P. (2017). Raný norský black metal a jeho ideologie: Satanismus z perspektivy účastníků druhé vlny black metalu. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, Brno, 14. června 2017.

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Doktorand, novinár

Medzi jeho odborné záujmy patrí moderné pohanstvo (stredná Európa so špecialializáciou na Slovensko a Česko) a podoby vzťahov medzi populárnou hudbou a náboženstvom (pohanská hudba v Česku).

Konferenční príspevky vzťahujúce sa k metalu:                                        

 • Puchovský, M. (2020). Sláva bohom! Predkresťanské náboženstvo starých Slovanov v tvorbe Silent Stream of Godless Elegy. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu, (online), 23. 9. 2020.
 • Puchovský, M. (2019). Metalový svätec Rob Halford: Prečo máme potrebu zbožšťovať našich obľúbených muzikantov? Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
 • Puchovský, M. & Kratl, O. (2018). Hrajeme si s ezokýčem: O některých aspektech československého pohanského metalu, Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.
 • Puchovský, M. (2017). Konštrukcia identity metalového Boha: Prípadová štúdia kapely Steel Panther, Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, Brno, 14. 6. 2017.

Popularizačno-vedecké články o metale

 • Puchovský, M. (2018). Maskulinita a feminita v metale. Kapitál 7. Link.

Vedoucí Czech Metal Studies

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Miroslav Vrzal vystudoval informační systémy na Vysokém učení technickém v Brně, sociologii na Fakultě sociálních studií a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také v roce 2019 úspěšně absolvoval Ph.D. program. Následně pracoval jako výzkumník na grantových projektech v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze a na Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity v Brně, kde působí i v současnosti. Mezi jeho odborné zájmy patří náboženství a (post)moderní společnost, sekularizace, post-sekularita, sociologie vědy, náboženská situace v ČR, nová náboženská hnutí a alternativní spirituality (především pak satanismus a pohanství) a hudební subkultury se zaměřením na akademické studium metalové hudby a subkultury/scény.

Odborné publikace k metalu:

 • Vrzal, M. (2020). Okultní obrat v black metalu: Temná spiritualita a resakralizace v extrémním metalu. Dingir: Časopis o současné náboženské scéně, 22(2), 59-62. Link.
 • Vrzal, M. (2017). Metal a akademické studium náboženství aneb proč by se religionistika měla o metal zajímat, se zaměřením na téma metal a satanismus. Sacra, 15(2), 7-32. Link.
 • Vrzal, M. & Řezníček, D. (2017). Impaled Northern Moonforest: Konstrukce -parodické blackmetalové identity. Sacra, 15(2), 62-88. Link.
 • Vrzal, M. (2017). Pagan Terror: The Role of Pagan Ideology in Church Burnings and the 1990s Norwegian Black Metal Subculture. Pomegranate: The International Journal Of Pagan Studies, 19(2), 173-204. Link.
 • Vrzal, M. (2015). Okultní aspekty v metalové hudbě: Od hororového stylu k temné spiritualitě. Sacra, 13(2), 7-29. Link.
 • Vrzal, M. (2009). „Satan, Ódin, Hitler“: Spojení satanismu, pohanství a ultrapravicové ideologie v black metalové subkultuře. Sacra, 7(1), 5-24. Link.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

 • Vrzal, M. (2021). Satanismus u českých blackmetalových skupin Törr, Root, Master’s Hammer na přelomu 80. a 90. let. Mládež, populární hudba a třída v časech postsocialistické změny, Olomouc a Zoom, 18. 6. 2021.
 • Vrzal, M. (2020). Pálit, nebo nepálit? Percepce pálení kostelů u blackmetalistů v Česku: Malá kvalitativní sonda. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu, (online), 23. 9. 2020.
 • Vrzal, M. (2020). Satan, Drugs and Black Metal. Religious Drugs: I. International Workshop, Brno, 28.-29. 2. 2020.
 • Vrzal, M. (2019). Umění pěsti v tváři Boží: Interpretace antikřesťanského diskurzu v black metalu. Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
 • Vrzal, M. (2018). Occult Turn in Czech Black Metal? Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism, Brno, 6-7 June 2018.
 • Vrzal, M. (2018). České metal studies: Přehled, výzvy, perspektivy. Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.
 • Vrzal, M. (2018). Opera in Extreme Metal: Integration of Symphonic and Opera Elements as a Support for Occult Discourse. Salzburg Easter School 2018: The Changing Aesthetic of Innovation, Salzburg, 19-23 March 2018.
 • Vrzal, M. (2017). Dark spirituality and black metal: “Religionization” as a new way of transgression in extreme metal. Olomoucká religionistická konference, 2. ročník, Olomouc, 20.-21. 9. 2017.
 • Vrzal, M. (2017). Metal a akademické studium náboženství aneb proč by se religionistika měla o metal zajímat. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, studentská konference, Brno, 14. června 2017.
 • Vrzal, M. (2016). Pagan terrorism? Pagan motives for church burnings in the early 90s Norwegian black metal subculture. Paganism and Politics: Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe, Brno, 3-4 June 2016.
 • Vrzal, M. (2014). Pagan Metal Warrior: Construction of Male Gender in Pagan and Folk Metal Music. Gender in Neopagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, Krakow, 7-9 March 2014.
 • Vrzal, M. (2009). Satan, Ódin, Hitler: Spojení satanismu, pohanství a ultrapravicové ideologie v black metalové subkultuře. Študentská vedecká konferencia, Modra, 18.-20. května 2009.

Diplomová práce:

 • Vrzal, M. (2011). Satanismus v black metalu. Masarykova univerzita, Ústav religionistiky.

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Doktorand

Medzi jeho odborné záujmy patria vizuálne štúdiá, západný ezoterizmus a kognitívny výskum s dôrazom na kultúru a umenie.

Konferenční príspevky vzťahujúce sa k metalu:  

 • Kapcár, A. (2019). Odvrátená strana krásy: Estetika smrti vo vizuálnom prejave Treha Sektori, Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
 • Kapcár, A. (2018). Počiatky, vývoj a postavenie metalovej hudby v Gruzínsku,  Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.

Popularizačno-vedecké články o metale:

 • Kapcár, A. (2018). Počiatky, vývoj a postavenie extrémnej metalovej hudby v Gruzínsku. Sacra, 16(2), 26-46. Link.