Mgr. Ondřej Daniel Ph.D.

Mgr. Ondřej Daniel Ph.D.

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Ústav světových dějin

Pracuje jako kulturní historik současných dějin. Dlouhodobě se věnuje otázkám migrace, xenofobie a rasismu, především ve vztahu k populární kultuře a subkulturám prostoru středovýchodní a jihovýchodní Evropy.
V současnosti se věnuje vztahům mezi populární kulturou a společenskou třídou během postsocialistické změny. Je spoluzakladatelem Centra pro studium populární kultury a účastní se aktivit Archivu českých a slovenských subkultur. 

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

  • DANIEL, Ondřej, Násilím proti novému biedermeieru: subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Příbram: Pistorius a Olšanská 2016, s. 36-44.
  • DANIEL, Ondřej, Magické noci počal čas“: new-age spiritualita a subkultury v čase změn. In Studia Ethnologica Pragensia. 2017, 3., 1., s. 96-106.
  • DANIEL, Ondřej – ALMER, Jiří, “666 XXX”: Sexploitation in Czech and Slovak Black Metal and Porno-Gore Grind. In Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. 2018, 274, pp. 199-214.
  • DANIEL, Ondřej, ‘Wildlife’. Ecstatic practices of hardcore football and extreme music fans during the Czech and Slovak post-socialism. In Český lid. 2019, 106, pp. 69-83.
  • DANIEL Ondřej, Nazism as a Mode of Transgression: Politicization of Post-socialist Czech and Slovak Black Metal. In CHARVÁT Jan (ed.) OUT OF STEP. Politics and Subcultures in Post-socialist Space. Praha: Dokořán 2021, s. 75-88.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *