Videorozhovor s Mgr. Ondřejem Danielem, Ph.D. 30. 8. 2021

Rozhovor s Mgr. Ondřejem Danielem, Ph.D. 30. 8. 2021 (online)

Ve videorozhovoru Mgr. Ondřejem Danielem, Ph.D. z Ústavu světových dějin na Univerzitě Karlově probíráme, čemu se z hlediska studia populární kultury a hudebních subkultur věnoval a věnuje, ale třeba i to proč je vůbec zajímavé studovat hudební subkultury, proč
metalu nebyla dosud věnována moc pozornost a další zajímavá témata
 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *