Mgr. Jiří Lukl

Mgr. Jiří Lukl

Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF MUNI

Ph.D. student

Jiří Lukl je doktorským studentem na Katedře anglistiky a amerikanistiky, FF MUNI. Jeho hlavními akademickými zájmy jsou funkční gramatika a syntax, informační struktura věty, kognitivní lingvistika, analýza diskurzu a pragmatika. Současně se pedagogicky a jako hobby věnuje starším stádiím angličtiny (raně středověká a pozdně středověká angličtina) a obecně vývojem germánských jazyků. Ve zkoumání metalu se soustředí na různé sociální, sociolingvistické a pragmatické fenomény, jako je gatekeeping, online komunikace metalistů a diskurz metalových youtuberů. Také se věnuje recepci díla J. R. R. Tolkiena v metalové hudbě.

Seznam publikací zde: https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/325548-jiri-lukl/publikace

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

  • Lukl, J. (2019). Myrkur: Případ fanouškovského konzervatismu v black metalu. Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *