Mgr. Vojtěch Volák

Mgr. Vojtěch Volák

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

Ph.D. student

Vojtěch Volák vystudoval marketingovou komunikaci na Vysoké škole finanční a správní v Praze a elektronickou kulturu a sémiotiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Zde také v současné době studuje Ph.D. program Sémiotika a filozofie komunikace. Mezi jeho odborné zájmy patří filozofie a sémiotika hudby a filozofie Gillese Deleuze a Félixe Guattariho. Zaměřuje se na témata spojená s přenášením významů v hudbě, a to především v hudbě metalové. Mezi jeho volnočasové zájmy patří hra na hudební nástroje.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

  • Volák, V. (2021). Heaviness: Key Concept of Metal Music Through Lenses of Deleuzian Philosophy. Metal Studies in Central/Eastern Europe: 1st (online) workshop, (online), 8. 12. 2021
  • Volák, V. (2021). Stávání se tíhou: Diference intenzit a metalová hudba. V. česká odborná konference o metalu: Scény, gender, identity, Brno, 8. 9. 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *