Lukáš Kaplan

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

bakalársky student

V súčasnosti je študentom bakalárskeho stupňa na Ústave religionistiky. Medzi jeho odborné záujmy patria východné náboženské tradície (špecificky buddhizmus), moderná a hlavne metalová hudba a jej subkultúra. Zároveň je tiež členom viacerých rockových a metalových hudobných telies.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

  • Kaplan, L. (2020). Aspekty východných náboženských tradícií v metalovej hudbe a subkultúre: Príklad Cult of Fire. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu, (online), 23. 9. 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *