Mgr. Matouš Mokrý

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Zaměřuje se na antropologické studium současné západní magie a esoterismu a jejich propojení s hudebními scénami metalu a ambientu.

Odborné publikace k metalu:

  • Mokrý, M. (2016). Kontrakulturní tvorba Thursatrú: Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu. Sacra, 14(2), 18-36. Link.
  • Mokrý, M. (2017). Recenze knihy Introvigne, M. (2016). Satanism: A Social History. Leiden: Brill, 668 s. Sacra, 15(2), 117-120.

Konferenční příspěvky vztahující se k metalu:

  • Mokrý, M. (2020). „Záblesk na severní obloze“: Black metal coby vzpoura proti liberální společnosti v díle esoterika Sebastiána Jahiče. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu, (online), 23. 9. 2020.
  • Mokrý, M. (2019). „Romersk Katolsk svartmetall“: Reverorum ib Malacht a římský katolicismus mezi transgresivním subkulturním kapitálem a esoterickou exotickou jinakostí. Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
  • Mokrý, M. (2017). Kontrakulturní tvorba Thursatrú: Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, studentská konference, Brno, 14. 6. 2017.
  • Mokrý, M. (2017). Animal Sacrifice in Chaos-gnosticism: Return to Tradition? Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism, Brno, 6.–7. 6. 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *