Mgr. Michal Puchovský

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Doktorand, novinár

Medzi jeho odborné záujmy patrí moderné pohanstvo (stredná Európa so špecialializáciou na Slovensko a Česko) a podoby vzťahov medzi populárnou hudbou a náboženstvom (pohanská hudba v Česku).

Odborné články o metale:                                        

  • Puchovský, M. (2020). Pohanská hudba ako halušky: Moderná slovenská a česká novopohanská hudba. Dingir: Časopis o současné náboženské scéně, 22(2), 62-64.

Konferenční príspevky vzťahujúce sa k metalu:                                        

  • Puchovský, M. (2021). Pagan metal in Czech Republic: An Introduction. Metal Studies in Central/Eastern Europe: 1st (online) workshop, (online), 8. 12. 2021.
  • Puchovský, M. (2020). Sláva bohom! Predkresťanské náboženstvo starých Slovanov v tvorbe Silent Stream of Godless Elegy. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu, (online), 23. 9. 2020.
  • Puchovský, M. (2019). Metalový svätec Rob Halford: Prečo máme potrebu zbožšťovať našich obľúbených muzikantov? Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
  • Puchovský, M. & Kratl, O. (2018). Hrajeme si s ezokýčem: O některých aspektech československého pohanského metalu, Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.
  • Puchovský, M. (2017). Konštrukcia identity metalového Boha: Prípadová štúdia kapely Steel Panther, Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, Brno, 14. 6. 2017.

Popularizačno-odborné články o metale

  • Puchovský, M. (2018). Maskulinita a feminita v metale. Kapitál 7. Link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *