Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D.

Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D.

Vedoucí Czech Metal Studies, religionista, sociolog

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Miroslav Vrzal vystudoval informační systémy na Vysokém učení technickém v Brně, sociologii na Fakultě sociálních studií a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také v roce 2019 absolvoval Ph.D. program. Následně pracoval jako výzkumník na grantových projektech v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze a na Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity v Brně, kde působí i v současnosti. Mezi jeho odborné zájmy patří náboženství a (post)moderní společnost, sociologie vědy, náboženská situace v ČR, nová náboženská hnutí a alternativní spirituality (především pak satanismus a pohanství) a hudební subkultury se zaměřením na akademické studium metalové hudby a subkultury/scény. Odborný profil a seznam všech publikací zde.

Publikace ohledně metalu:

Odborné články:

 • Vrzal, M. (2022). Against the devil’s metal: Christian public discursive strategies against metal concerts and festivals in Czechia and Slovakia, Metal Music Studies, 8(2), 245-268.
 • Vrzal, M. (2020). Okultní obrat v black metalu: Temná spiritualita a resakralizace v extrémním metalu. Dingir: Časopis o současné náboženské scéně, 22(2), 59-62. Link.
 • Vrzal, M. (2017). Metal a akademické studium náboženství aneb proč by se religionistika měla o metal zajímat, se zaměřením na téma metal a satanismus. Sacra, 15(2), 7-32. Link.
 • Vrzal, M. & Řezníček, D. (2017). Impaled Northern Moonforest: Konstrukce -parodické blackmetalové identity. Sacra, 15(2), 62-88. Link.
 • Vrzal, M. (2017). Pagan Terror: The Role of Pagan Ideology in Church Burnings and the 1990s Norwegian Black Metal Subculture. Pomegranate: The International Journal Of Pagan Studies, 19(2), 173-204. Link.
 • Vrzal, M. (2015). Okultní aspekty v metalové hudbě: Od hororového stylu k temné spiritualitě. Sacra, 13(2), 7-29. Link.
 • Vrzal, M. (2009). „Satan, Ódin, Hitler“: Spojení satanismu, pohanství a ultrapravicové ideologie v black metalové subkultuře. Sacra, 7(1), 5-24. Link.

Populárně-odborné články:

 • Vrzal, M. (2022). Czech Metal Studies: 5 let studia metalu (a náboženství). Náboženský infoservis. Link.

Konferenční příspěvky:

 • Vrzal, M. (2022). Czech black metal and Satanism in the late 80s and early 90s: Törr, Root and Master´s Hammer. Metal and Religion, conference, Brno and online, 7-8 September 2022.
 • Vrzal, M. (2022). Czech Pagan Black Metal and its Others.  Paganism and its Others, conference, Brno and online, 13-14 June 2022.
 • Vrzal, M. (2021). Czech Metal Studies: Overview, Challenges, Perspectives. Metal Studies in Central/Eastern Europe: 1st (online) workshop, (online), 8. 12. 2021.
 • Vrzal, M. (2021). České metal studies: Přehled, výzvy, perspektivy II. V. česká odborná konference o metalu: Scény, gender, identity, Brno, 8. 9. 2021.
 • Vrzal, M. (2021). Satanismus u českých blackmetalových skupin Törr, Root, Master’s Hammer na přelomu 80. a 90. let. Mládež, populární hudba a třída v časech postsocialistické změny, Olomouc a online, 18. 6. 2021.
 • Vrzal, M. (2020). Pálit, nebo nepálit? Percepce pálení kostelů u blackmetalistů v Česku: Malá kvalitativní sonda. Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. česká odborná konference o metalu, (online), 23. 9. 2020.
 • Vrzal, M. (2020). Satan, Drugs and Black Metal. Religious Drugs: I. International Workshop, Brno, 28.-29. 2. 2020.
 • Vrzal, M. (2019). Umění pěsti v tváři Boží: Interpretace antikřesťanského diskurzu v black metalu. Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
 • Vrzal, M. (2018). Occult Turn in Czech Black Metal? Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism, Brno, 6-7 June 2018.
 • Vrzal, M. (2018). České metal studies: Přehled, výzvy, perspektivy. Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.
 • Vrzal, M. (2018). Opera in Extreme Metal: Integration of Symphonic and Opera Elements as a Support for Occult Discourse. Salzburg Easter School 2018: The Changing Aesthetic of Innovation, Salzburg, 19-23 March 2018.
 • Vrzal, M. (2017). Dark spirituality and black metal: “Religionization” as a new way of transgression in extreme metal. Olomoucká religionistická konference, 2. ročník, Olomouc, 20.-21. 9. 2017.
 • Vrzal, M. (2017). Metal a akademické studium náboženství aneb proč by se religionistika měla o metal zajímat. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, studentská konference, Brno, 14. června 2017.
 • Vrzal, M. (2016). Pagan terrorism? Pagan motives for church burnings in the early 90s Norwegian black metal subculture. Paganism and Politics: Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe, Brno, 3-4 June 2016.
 • Vrzal, M. (2014). Pagan Metal Warrior: Construction of Male Gender in Pagan and Folk Metal Music. Gender in Neopagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, Krakow, 7-9 March 2014.
 • Vrzal, M. (2009). Satan, Ódin, Hitler: Spojení satanismu, pohanství a ultrapravicové ideologie v black metalové subkultuře. Študentská vedecká konferencia, Modra, 18.-20. května 2009.

Diplomová práce:

 • Vrzal, M. (2011). Satanismus v black metalu. Masarykova univerzita, Ústav religionistiky.