Ing. Mgr. et Mgr. Andrej Kapcár, Ph.D.

Masarykova Univerzita, Ústav religionistiky

Doktorand

Medzi jeho odborné záujmy patria vizuálne štúdiá, západný ezoterizmus a kognitívny výskum s dôrazom na kultúru a umenie.

Odborné články o metale:

  • Kapcár, A. (2018). Počiatky, vývoj a postavenie extrémnej metalovej hudby v Gruzínsku. Sacra, 16(2), 26-46. Link.

Konferenční príspevky vzťahujúce sa k metalu:  

  • Kapcár, A. (2019). Odvrátená strana krásy: Estetika smrti vo vizuálnom prejave Treha Sektori, Metal, okultura, umění, Brno, 6. 6. 2019.
  • Kapcár, A. (2018). Počiatky, vývoj a postavenie metalovej hudby v Gruzínsku,  Metal, náboženství a spiritualita, Brno, 12. 6. 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *